Onlinewerkrooster | Onlinewerkrooster release 3.6.8.3 - 07/2018

Onlinewerkrooster release 3.6.8.3 - 07/2018

In deze blogpost gaan we doorheen de releases van de nieuwe versie van onze tool. Het onlinewerkroosterteam heeft weer hard gewerkt en onze nieuwe versie is weer een stapje dichter bij de ideale personeelsplanningtool voor elke horeca-ondernemer. Hieronder vind je per feature een overzicht van al de nieuwe opties.

  

 

 

1. Nieuwe algemene features bij het gebruik van Onlinewerkrooster

a. Verwijderen van gebruikers is enkel beschikbaar voor superadmins.
Om iemand te registreren als een superadmin ga je in het gebruikersprofiel en vink je onderaan rechts de optie "superadmin" aan (Dit kan uiteraard enkel uitgevoerd worden door superadmins).
Naast het verwijderen van werknemers kan de superadmin ook het loon van elke werknemer zien en bepalen wie de lonen al dan niet kan zien.  


 


2. Nieuwe features bij het gebruik van de tikklok

a. Vestiging tonen bij ingeklokt personeel
Klanten met meerdere vestigingen zien nu ook het werkgebied bij het personeel dat nog niet uitgeklokt is.


b. Mogelijkheid om te lange werktijden weer te geven in tikklokoverzicht
Wil je op de hoogte worden gebracht wanneer iemand de werktijdlimiet overschijdt, dan kan je hiervan een mail of sms ontvangen.

Dit kan je zelf instellen bij beheer > instellingen > notificaties. Eerst vul je de "tikklok werktijdlimiet" in, daarna zet je er jouw e-mailadres of gsmnummer.

Wanneer er een werktijdlimiet is ingesteld zie je in het tikklok overzicht de tijden die hierover gaan in het rood. (wanneer iemand in gebroken shifts werkt is deze controle actief op het totaal aantal gewerkte uren per dag):

 

 

3. Nieuwe features bij het gebruik van de planning

a. Overzicht geplande uren toont enkel nog de uren van de geselecteerde vestiging
Voorheen zag je in het overzicht altijd het totaal aantal geplande uren voor het hele bedrijf. Sinds deze release zie je hier enkel de geplande uren van de geselecteerde vestiging(en).


b. Mogelijkheid om de vakantietypes te tonen op het weekrooster
Vanaf nu kan je ook het vakantietype tonen in de weekplanning. Dit doe je als volgt: Op het weekrooster vink je bovenaan "toon beschikbaarheid" aan.
 

Wanneer iemand vakantie heeft en je sleept deze persoon op de planning zijn de vakjes gestreept met de kleur van het vakantietype. Hieronder zie je dat Anja vakantie heeft van het type "overuren".  Onderaan de planning vind je de legende met vakantietypes.
 

 c. Mogelijkheid om vakantie toe te kennen vanop op het weekrooster

Je kan vanaf nu ook vakantie toevoegen vanop het weekrooster zelf. Dit doe je door te klikken op de rode bol rechtsonder: 

 

d. Mogelijkheid om controle op te lange werktijden te activeren.
Wil je een melding krijgen wanneer jouw personeel te lang werkt, dan kan je dit instellen bij beheer > instellingen > notificaties:


Wanneer de planning verzonden wordt krijg je melding van de te lange werktijd. Je kan zowel een werktijdlimiet als een maximum aantal werkuren per week instellen. 

  

e. Mogelijkheid om controle op ongeldige planning voor EXT te activeren.
Ben je bang dat je de extra's te veel dagen achter elkaar gaat inplannen. Dan kan je hier nu een waarschuwing voor inschakelen. Dit doe je bij Beheer > Instellingen > Notificaties.  

Wanneer je de uren gaat verzenden krijg je de melding dat iemand is ingepland die niet voldoet aan de wetgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele aansluitende dagen van de vorige of volgende week.

 

f. Mogelijkheid om controle op overlappende werktijden te activeren
Wanneer je een melding wil krijgen wanneer mensen op overlappende werktijden zijn gepland, kan je in bovenstaande instelling dit ook activeren. Dit zie je al op de planning met het uitroepteken. 

Net zoals bij de bovenstaande meldingen krijg je een rode tekst bij het verzenden van de planning. 

g. Mogelijkheid om niet-actieve werknemers te tonen
Niet-actieve werknemers worden nu ook getoond in de weekplanning, wanneer ze al ingepland waren in die week. De achtergrond is dan licht gestreept rood en je kan er niets meer aan toevoegen, zoals je kan zien bij Benjamin op onderstaande screenshot. 

 

h. Mogelijkheid om zelf werktijden goed te keuren
Heb je de planning verzonden maar ben je het vinkje "goedkeuren" vergeten of keuren jouw personeelsleden hun uren niet goed? Dan kan je nu ook de verzonden werktijden zelf goedkeuren. Dat doe je onderaan het werkrooster met de knop "werktijden goedkeuren". 

 

 

4. Nieuwe features bij het gebruik van het vakantiebeheer

a. Afwezigheden en beschikbaarheid per vestiging 
Heb je meerdere vestigingen dan kan zie je vanaf nu enkel de vakantie van werknemers die gekoppeld zijn aan de geselecteerde vestiging(en). 

b. Mogelijkheid goedkeuren vakantie door Chef
Wil je vermijden dat een personeelslid type "Chef" ook verlof kan goedkeuren van zichzelf of van andere chefs, dan kan je dit nu laten instellen. Opgelet dit moet je op de Chat met support vragen en kan je niet zelf. 

 

 

5. Nieuwe features bij het gebruik van het sociaal secretariaat

a. Mogelijkheid werktijdtypes niet doorsturen 
Wil je bepaalde werktijdtypes niet mee exporteren naar het sociaal secretariaat op het einde van de maan, dan kan je dit nu ook aanduiden op het werktijdtype. Dit doe je bij beheer > instellingen > werktijdtypes. (vinkje "Niet Exporteren")

 

b. Mogelijkheid zelf de data te resetten
Sinds deze versie kan je zelf de data resetten na het toepassen van de regels. Opgelet manuele aanpassingen zijn dan natuurlijk ook verwijderd. Dit doe je met de knop "reset data". 

 

Voeg commentaar toe

Loading