Onlinewerkrooster | Wat je moet weten over jobstudenten tewerkstellen in de horeca

Wat je moet weten over jobstudenten tewerkstellen in de horeca

Net zoals flexi's en extra's zijn jobstudenten van essentieel belang in de horeca. De horeca is voor studenten ook een populaire sector om een centje bij te verdienen. Van alle studenten werkt 83% voor extra budget, maar liefst de helft van deze studenten werkt in de horeca.  Nu wij krijgen vaak vragen over jobstudenten op onze Chat met Support. Vandaar dat wij even alles netjes op een rijtje zetten. 

Wie komt er in aanmerking om te werken als jobstudent?


Iemand mag aan de slag als jobstudenten als hij of zij 16 jaar oud is (of 15 jaar en de 1ste graad secundair onderwijs heeft afgerond) en tegelijk een volledig leerplan volgt voor het secundair, hoger of universitair onderwijs. 

Daarnaast komen ook jongeren die deeltijds naar school gaan in aanmerking om te werken als jobstudent. Hier zijn de regels wel wat anders. De studentenjob mag in geen geval deel uit maken van de stage of het praktijkgedeelte van de opleiding. De jobstudenten werkt enkel buiten de uren dat hij/zij de opleiding volgt. En de jobstudent mag geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangen. Dit laatste is de uitkering voor jongeren die nog niet voldoende hebben gewerkt om recht te maken op een werkloosheidsuitkering. 

Stel dat je jobstudent afstudeert in juni, dan mag hij of zij tot en met 30 september van dat jaar als jobstudent werken. Daarna verandert het statuut van de jobstudent naar "gewone werknemer". 

Hoeveel mag mijn jobstudent jaarlijks werken? 


Een jobstudent mag elk kalenderjaar 475 uur werken aan een verlaagde werkgeversbijdrage. Overschrijdt hij of zij die grens dan ben betaal je de gebruikelijke RSZ-bijdrage. Je kan als werkgever zelf het aantal gewerkte uren niet controleren, maar de jobstudent kan dit volgen op de onlinedienst van Student@Work. Ook voor de student is dit ook van belang want hij verliest ook het voordelige RSZ-tarief. 

Stel dat de jobstudent zijn 475 uur heeft overschreden, dan kan je hem nog wel 50 dagen inschakelen als Extra  (of gelegenheidswerker). Je betaalt dan nog iets minder sociale bijdrage als voor een vaste werknemer. Een extra kan zijn dagen controleren op de volgende website van Horeca@Work.  

Werk je met Onlinewerkrooster dan ga je na het verzenden van de Dimona onmiddellijk de melding "Verwerkt met Waarschuwing" ontvangen, je gaat zien dat de student over contingent is gegaan. We hebben hier speciaal voor onze klanten nog een handleiding over geschreven met de stapjes die je kan volgen.

Hoeveel mag een jobstudent wekelijks werken? 


Jobstudenten mogen evenveel werken als een gewone medewerker. Heb je echter minderjarige jobstudenten dan gelden er wel specifieke regels.
Zo mogen minderjarige jobstudenten nooit 6 dagen aan een stuk werken. Bovendien moet hun shift ten laatste stoppen om 23h00 en gelden er specifieke vervoersregels. Minderjarige jobstudenten hebben na 4,5 uur werken een verplichte pauze van 30 minuten. Na 6 uur werken is dat 60 minuten pauze. 

Net zoals je gewone medewerkers mag een student maximum 50 uur per week werken. Daarnaast geldt ook voor een student boven de 18 jaar per 6 uur gewerkt minimum 15 minuten rust. 

Kan ik een jobstudent aanwerven? 


Een jobstudent mag niet langer dan 12 maanden bij dezelfde werkgever werken! Je kan hem/haar wel opeenvolgende jaren tewerkstellen, maar er moet een onderbreking zijn in de studentenovereenkomsten. 
Wil je een afgestudeerde jobstudent na de vakantiejob in het derde kwartaal vanaf het vierde kwartaal in dienst nemen, dan kan dat, enkel moet de jobinhoud verschillen tussen de studentenjob en zijn vaste job. Zo wil de wetgever vermijden dat de studentjob eigenlijken een proefperiode was. Wat wel kan is een jobstudent die afstudeert in juni en je neemt hem/haar als vaste medewerker in dienst vanaf juli. 

De eerste 3 dagen van een studentenjob worden altijd aanzien als proefperiode. Tijdens deze periode kan zowel de werkgever als jobstudent het contract opzeggen zonder opzegvergoeding of opzegperiode.  

Heeft een jobstudent recht op een feestdagvergoeding?


Net zoals jouw gewone werknemers heeft zowel een student, extra als flexi-medewerker recht op een premie wanneer ze werken op een feestdag. Wanneer je studenten aan de slag hebt met periode-contracten (bijvoorbeeld voor een maand) en er valt een feestdag tijdens die periode dan krijgt de jobstudent ook loon voor die dag, ook al is hij niet aan de slag. Hierbij even een voorbeeld, stel de student werkt op maandag en woensdag, hij komt op dinsdag niet werken omdat dat een feestdag is, dan moet je de student een vergoeding geven voor die feestdag

Wat als je jobstudent ziek is? 


Werkt de jobstudent minder dan 1 maand onafgebroken voor jouw onderneming dan heeft hij geen recht op een ziekte-uitkering. Heeft de jobstudent een ongeval wanneer hij onderweg is naar het werk dan is hij wel gedekt door jouw verzekering. Net zoals bij een arbeidsongeval. 

Vergeet de dimona op de dag van de ziekte natuurlijk niet te annuleren. 

Wat moet er in het student-contract vermeld staan? 


Werk je met Onlinewerkrooster dan kan je gebruik maken van onze template. Ben je wel al Onlinewerkrooster-klant maar maak je nog geen gebruik van onze studentcontract-module neem dan even contact op met jouw accountmanager. 

Een contract moet altijd de "5 W's" bevatten: 

  • Waar: een beschrijving van de plaats waar de jobstudent gaat werken;
  • Wie: de gegevens van beide partijen (Jij en de jobstudent);
  • Wanneer: de dag en de uren (het startuur en het einduur);
  • Wat: de omschrijving van het werk dat de jobstudent zal verrichten;
  • Wedde: het loon dat de jobstudent gaat ontvangen en op welk tijdstip hij/zij wordt uitbetaald. 

Wanneer moet ik mijn jobstudent vakantiegeld betalen? 


Een jobstudent maakt geen recht op vakantiegeld, omdat hij minder sociale bijdrage betaalt. Een werkstudent krijgt wel vakantiegeld, dat komt omdat hij wel meebetaalt aan de sociale zekerheid. Het verschil tussen een jobstudent en werkstudent is dat een jobstudent maximaal 475 uren mag werken. Een werkstudent mag in principe onbeperkt werken omdat hij de normale sociale bijdrage betaalt. 

Heeft mijn jobstudent recht op een 13de maand? 


Een jobstudent heeft recht op een 13de maand of eindejaarspremie als het vermeldt staat in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) of in het contract. Vaak vermeldt zo'n CAO dat je bijvoorbeeld ergens 6 maanden moet werken vooraleer je recht maakt op de eindejaarspremie. Een jobstudent komt hier dus vaak niet voor in aanmerking. 

Maand- dag- en periode contracten wat is het verschil 


Je kan studenten aannemen met diverse contracten. Een dagcontract is logischer wijs voor 1 dag, een maandcontract geldt voor een maand. Wil je jouw student langer bij jouw laten werken dan kies je voor een periode contract. 

We sommen hier enkele voorbeelden op zodat je weet wat het verschil is voor jouw als werkgever.
Mijn jobstudent heeft een dagcontract, hij werkt niet op een feestdag. Als werkgever moet je hem dan niet uitbetalen voor die feestdag. Als hij werkt krijgt hij natuurlijk wel een feestdagpremie.
Echter werkt de jobstudent met een maand- of periode contract dan moet je hem die feestdag wel betalen. Ook als hij die dag niet aan het werk is. 

Mijn jobstudent heeft een dagcontract, wanneer hij ziek is moet ik hem dan niet betalen. Stel dat je jobstudent een maand- en of periode contract heeft en in het midden van het contract ziek wordt. Dan ga je hem net zoals jouw vaste werkgevers moeten betalen. 

Mijn jobstudent voldoet niet aan mijn eisen. Bij een dagcontract kan je hem dit na het einde van zijn shift netjes informeren. Werkt de jobstudent met een maand- en of periode contract dan moet je hem nog uitbetalen voor enkele dagen. Bij een contract van 1 maand geldt een opzeg van 3 dagen, bij een contract van 7 maanden geldt een opzegperiode van 7 dagen. Wil je dat je jobstudent deze dagen niet meer presteert dan moet je hem dus uitbetalen.  

Uit bovenstaande voordelen kan je onthouden dat een dagcontract vaak voor jouw als werkgever financieel voordeliger is. 

Voeg commentaar toe

Loading